Impresum

UREDNIŠTVO:Autor i realizator svih sadržaja web sajta-vlasnik sajta News magazin:Lepota u objektivu:Svetozar Gunić-+fotoreporter.E-mail:gunicsv@gmail.com Mobilni telefon:+381 628635200