NA SAJTU NEWS MAGAZIN “LEPOTA U OBJEKTIVU”-SAJT LEPIH VESTI MOŽE BITI I REPOTAŽA O VAŠOJ KOMPANIJI,FIRMI PROIZVODU…ATRAKTIVNA FOTOGRAFIJA,LINK VAŠEG SAJTA I SVE ONO ŠTO SMATRATE BITNIM DA SE OBJAVI. (VLASNIK I REALIZATOR WEB SAJTA SVEZOZAR GUNIĆ PROFESINALNI FOTOREPORTER)

FOTOGRAFIJE KOJE IMAJU SVOJU PRIČU...Bidite i Vi na sajtu:fotopressgunic.com

By Gunic Svetozar

Moje ime je Svetozar Gunić novinar i fotoreporter sa velikim iskustvom. Radio za naše i inostrane novine,revije,agencije.Web sajt obiluje atraktivnim fotografijama fotoreportažama i drugim zanimljivim temama.Pratite nas-OVO JE SAJT LEPIH VESTI ! Sajt obiluje raznovrsnim i aktuelnim sadržajima pa ima i dobru posetu.Preporučujem da se predstavite fotoreportažom vaše kompanije ili nečeg drugog gde bi posetioci putem vašeg linka opširnije saznali o vama,a među posetiocima su i oni izbirljivi,a verni potrošači. News Magazin:Lepota u objektivu-Kontakt:gunicsv@gmail.com Mobilni:062/8469050